ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

26 березня відбулось підсумкове засідання атестаційної комісії Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії. На засіданні розглядалися матеріали діяльності за міжатестаційний період 8 педагогічних працівників, які проходять чергову атестацію у 2018-2019 навчальному році. Усі педагогічні працівники, які атестувались, демонстрували свою педагогічну майстерність колегам на відкритих заняттях і заходах, брали участь у обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях предметних (циклових) комісій, працювали над розробкою та удосконаленням навчально–методичних комплексів дисциплін, що викладають, підвищували свій фаховий рівень шляхом стажування та проходження курсів підвищення кваліфікації, публікували у фахових виданнях результати своїх досліджень, були учасниками конкурсів «Педагогічні інновації» та «Педагогічний ОСКАР».

Голова атестаційної комісії, директор коледжу, М.М. Чишко наголосив на тому, що метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників коледжу, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності та якості освітнього процесу в коледжі.

Вивчивши результати діяльності педагогічних працівників, атестаційною комісією було ухвалено рішення про відповідність займаним посадам педагогічних працівників та присвоєння  чи підтвердження кваліфікаційних категорій:

 – присвоєно «Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії»: Кондієнко Руслану Юрійовичу, викладачу фізичного виховання та Новоселецькій Тамілі Володимирівні, викладачу зарубіжної літератури та англійської мови;

– підтверджено «Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»: Горбу  Ігорю Володимировичу, викладачу комп’ютерних технологій, інформатики, та Оніпко Ользі Ювеналіївні, викладачу  математики та вищої математики.

– встановлено 14 тарифний розряд майстру виробничого навчання Прядці Миколі Михайловичу.

Крім цього, атестаційна комісія порушила клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» Чишку Миколі Миколайовичу;

підтвердження  «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» та звання «Викладач-методист» Діхтярь Людмилі Іванівні, викладачу економічних дисциплін, та Чишко Надії Петрівні, викладачу філологічних  дисциплін, завідувачу навчально-методичного кабінету.

Успішно проведена організаційна та методична робота атестаційної комісії коледжу забезпечила належний рівень атестації викладачів відповідно до Типового положення. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, гласності, моральної та матеріальної зацікавленості.