Навчальна екскурсія в Полтавську державну аграрну академію

21 березня 2019 року студенти групи Ф-31, відділення «Механізація і організація виробництва сільськогосподарської продукції» спеціальності «Агрономія», разом з викладачем Хорольського агропромислового коледжу ПДАА Казьонновою Н.М. для підвищення і удосконалення знань з дисциплін «Основи ветеринарії і зоогігієни» та «Технологія в галузях тваринництва» відвідали Полтавську державну аграрну академію. Метою поїздки було ознайомлення студентів з роботою і навчальною базою кафедр «Ветеринарія і зоогігієна с.-г. тварин», «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва».

Студенти прослухали цікаві, змістовні лекції з галузей переробки продукції тваринництва, проведені деканом факультету «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва», доктором с.-г. наук, професором Поліщуком А.А. та завідувачем кафедри  «Технологія переробки продукції тваринництва», професором, кандидатом с.-г. наук, доцентом Тендітником В.С. 

Особливо сподобалися студентам лабораторно-практичні заняття з птахівництва, мікробіології та визначення якості молочної продукції; фрагменти діючих технологічних процесів потоко-цехової системи виробництва молока. Студенти відвідали віварій, де проводять розведення дрібних сільських тварин. Крім цього, цікавою була екскурсія до музею гирьового спорту при кафедрі фізичного виховання.

За організацію, проведення навчальної екскурсії та доброзичливе ставлення до студентів коледжу висловлюємо особливу подяку спеціалістам  відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку Пономаренко Т.В. та випускниці нашого навчального закладу Баган Н.В.