Конкурс «Кращий електропостачальник»

Електроенергетика є базовою галуззю економіки України. Надійне й ефективне її функціонування, безперебійне постачання споживачів – основа поступального розвитку економіки країни, невід’ємний фактор забезпечення цивілізованих умов життя всіх її громадян.

Таких спеціалістів у галузі електроенергетики для господарств усіх галузей промисловості готує Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії. Результативність роботи з молоддю в коледжі проявляється у динаміці вияву обдарованості студентів, показниками якої є участь і перемоги в олімпіадах, конкурсах, конференціях, позааудиторних заходах.

Під час декади електротехнічних дисциплін на відділенні «Енергетика і економіка агропромислового виробництва та заочна освіта» для студентів 4 курсу було проведено навчально-пізнавальний захід «Кращий електропостачальник». Учасники – студенти груп А-41 та А42.

Конкурс проходив у п’ять етапів, після кожного один учасник вибував з ігри. Всі учасники продемонстрували ґрунтовні знання про фізичну суть електромагнітних процесів; виробництво, передачу і розподіл електричної енергії в сільському господарстві; апаратуру, конструкцію та комплектацію розподільчих пристроїв трансформаторних підстанцій, автоматизацію станцій та підстанцій, релейний захист.

Переможець – Срібний Артем група А -42 отримав звання «Найкращий електропостачальник».

Організували та провели конкурс викладачі Вітряк Анатолій Васильович та Малюжко Наталя Олексіївна.

Усі заходи і змагання, проведені під час декади електротехнічних дисциплін, дали змогу студентам показати свої теоретичні знання, практичні навики; виховують почуття колективізму і відповідальності, допомагають проявити здібності та ділові якості майбутніх спеціалістів-електриків, зацікавлення вибраною професією.