Захист курсових проектів з дисципліни „Електричне освітлення та опромінення”

?

19.12.2018р відбувся захист курсових проектів студентів ІІІ курсу відділення «Енергетика агропромислового виробництва».

Оцінка за курсовий проект ґрунтується на трьох компонентах: якість змісту, правильність оформлення, результат захисту. У багатьох випадках невміння студентом відстояти свої думки, точку зору, непереконливість його виступу перед викладачами перекреслюють цінність виконаної роботи. Це ще раз доводить, що захист курсового проекту має бути ретельним чином підготовлений.

Враховуючи все вище перераховане, студенти для кращого донесення ідей своїх проектів підготували тематичні презентації, макети своїх об’єктів.

За допомогою діючих макетів студенти під час захисту курсового проекту продемонстрували види і системи освітлення.

Усі представлені макети на захисті курсового проекту будуть у подальшому використані як частина демонстраційних стендів для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Електричне освітлення та опромінення”.

Отже, бачимо, що такі роботи спрямовані на самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення, практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Практична робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого спеціаліста. Виграють усі: сам студент набуває навичок, які стануть в нагоді йому протягом усього життя, в яких би галузях народного господарства він не працював: самостійність думок, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, володіти різносторонніми поглядами на виникаючі проблеми, просто уміти цілеспрямовано і вдумливо працювати.

Суспільство отримує гідного свого спеціаліста, який, володіючи вище переліченими якостями, зможе ефективно вирішувати задачі, поставлені перед ним.

Кожен викладач повинен приділяти дослідницько-практичній роботі не менше уваги, ніж аудиторним заняттям, не дивлячись на те, що це віднімає багато часу і сил. Адже найбільша нагорода для нього – це дійсно освічена, всесторонньо розвинена і вдячна людина, яка завжди пам’ятатиме уроки, отримані в юності.