Години спілкування на педагогічні теми

«Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий зв’язок між інтелектуальним життям особистості і проявом її сил в активній діяльності»

В.О. Сухомлинський

Години спілкування на педагогічні теми мають велике значення для підвищення професійної майстерності педагогічного колективу ВНЗ.

Час стрімко летить уперед. А з часом, звичайно, змінюється система освіти, відкриваються нові шляхи, форми.  Але чи притаманні вони нам, чи вирішать вони проблеми освіти, чи забезпечать високий рівень знань – покаже час. Та сьогодні переконані в тому, що без високоосвіченого педагога, без мудрого наставника, вихователя немає освіти, немає виховання.

Головним завданням педагогічного колективу Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної академії є підвищення рівня якості освітнього процесу, пошук нових шляхів для підготовки конкурентоспроможного фахівця, адаптованого до сучасного ринку праці.

Адміністрація та методична служба коледжу працює над спрямуванням та координацією роботи циклових комісій, розробкою та впровадженням інноваційних методик в освітній процес, сприянням розвитку творчого потенціалу кожного викладача та майстрів виробничого навчання, сприяє участі викладачів у конкурсі «Педагогічні інновації» НМЦ «Агроосвіта».

Творчо працювали викладачі під час студентських канікул, підвищуючи свій професійний рівень.

Проведена науково-методична конференція «Шляхи забезпечення якості освітнього процесу».

Директор коледжу Чишко М.М. привітав учасників конференції, побажав плідної праці, вказавши на головну мету педагогічного колективу – забезпечення якісної освіти.

Заступник директора з навчальної роботи Литвиненко В.В. зауважила, що обмін досвідом є одним із шляхів удосконалення підготовки майбутніх спеціалістів, озброєння їх потрібними  знаннями і практичними навичками.

         Заступник директора з виховної роботи Яременко В.М. вказала на основні напрями виховної роботи у коледжі.

Завідуюча навчально-методичним кабінетом Чишко Н.П.  розкрила поняття професійної компетентності  та шляхи її підвищення. Сьогодні в час інформатизації, вирішальну роль у творчому і професійному становленні викладача-педагога відіграє самоосвіта.

“Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта – це самоосвіта,” – зазначав Д.Писарєв.

Самоосвіта – це процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності, який здійснюється добровільно, планується, керується, контролюється самим педагогом. Для педагогічних працівників самоосвіта є об’єктивною потребою. Крім цього, наголосила на основних напрямках самоосвіти, курсовій перепідготовці, участі у методичній роботі.

Поділилися новими технологіями, методами викладання дисциплін, що забезпечують якість освітнього процесу, досвідчені викладачі: Бойко Ю.В., Бровко Л.В., Стеценко О.О., Комарова Л.В., Клепач В.М., Кривошапка Е.А., Малюжко Н.О., Цівина Л.М., Микитенко В.Є., Синчук А.М., Дацко А.І., Ходосова Н.В., Онищенко Н.В., Логвіненко В.В., Петровський В.Г., Падалка О.А., Глюзіцька В.М., Фурсов І.С., Єременко Н.С., Стогній А.О., Мельніченко Л.В., Сердюк О.І., Свириденко О.Ф.,  Устименко О.А..

Вихователі студентських гуртожитків Горб Л.О., Філоненко Л.І. ознайомили присутніх з організацією роботи вихователя та визначили шляхи впливу на поведінку студентів.

Психолог коледжу Новоселецька Л.М. у дуже цікавій формі провела  практичне заняття «Емоційне вигорання педагога». Усі викладачі, майстри  з великим задоволенням  брали активну участь у тренінгах.

Активно, по-діловому пройшло засідання педагогічної  ради, на якому підведені підсумки  успішності студентів за перше півріччя 2017-2018 н.р., роботи педагогічного колективу з питань підвищення рівня якості знань. Також розглядалося питання про роботу навчально-дослідного господарства.

Директор коледжу звернув увагу на ефективність роботи педагогічного колективу, що особливо важливо в умовах реформування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Такі робочі будні педагогічного колективу коледжу – це крок до успіху в організації навчально-виховного процесу.