Декада фізико-математичних дисциплін в ХАПК ПДАА

Слово «математика» походить від грецького слова μάθημα, що означає «наука, знання, вивчення», і грецького μαθηματικός, що означає «любов до пізнання», в підсумку приводить до більш вузького і технічного (прикладного) значення «математичне дослідження», яке використовувалося і в античні (класичні) часи.
Математика виникла з давніх-давен з практичних потреб людини, її зміст і характер з часом змінювались. Від початкового предметного уявлення про ціле додатне число, від уявлення про відрізок прямої, як найкоротшу відстань між двома точками. Математика пройшла довгий шлях розвитку, перш ніж стала абстрактною наукою з точно сформованими вихідними поняттями і специфічними методами дослідження. Нові вимоги практики, розширюють обсяг понять математики, наповнюють новим змістом старі поняття.

Навіщо потрібна математика людині? Які здібності вона розвиває?
Математика є одним з найважливіших досягнень культури і цивілізації. Без неї розвиток технологій і пізнання природи були б немислимими речами! Добре, скажете ви, припустимо ця точна наука дійсно вкрай важлива для людства в цілому, але навіщо вона потрібна особисто мені? Що вона мені дасть?
Математика розвиває розумові здібності
Математика дозволяє розвинути деякі важливі розумові якості, такі як: аналітичні, дедуктивні (здатність до узагальнення), критичні, прогностичні (вміння прогнозувати, мислити на кілька кроків вперед) здібності.
Також ця дисципліна покращує можливості абстрактного мислення (адже це абстрактна наука), здатність концентруватися, тренує пам’ять і підсилює швидкість мислення. Ось скільки всього ви отримуєте!
Якщо говорити більш детально і оперувати конкретними навичками, то математика допоможе людині розвинути такі інтелектуальні здібності, як:
• Уміння узагальнювати.
• Здатність до аналізу складних життєвих ситуацій, можливість приймати правильне розв’язання проблем і визначатися в умовах важкого вибору.
• Уміння знаходити закономірності.
• Уміння логічно мислити і міркувати, грамотно і чітко формулювати думки, робити вірні логічні висновки.
• Здатність швидко міркувати і приймати рішення.
• Навик планування, здатність утримувати в голові кілька послідовних кроків.
• Навички концептуального і абстрактного мислення: вміння послідовно і логічно вибудовувати складні концепції або операції.

Математика організовує, впорядковує і оптимізує ваше мислення!
Як говорив великий вчений, який досяг успіху, як на ґрунті природничих наук так і в галузі гуманітарних дисциплін, – рідкісний випадок універсального розуму – М. Ломоносов: «Математику тільки тому вчити треба, що вона розум до ладу приводить».
В нашомуколеджі з 27 листопада по 1грудня буде проведена декада фізико-математичних дисциплін. Студентам будуть запропоновані математичні і фізичні олімпіади, математичні, фізичні і інформатичні турніри, конкурс тематичних малюнків на комп’ютері на тему «Україна – європейська країна» з використанням графічного редактора.
Запрошуємовсіхстудентіввзятиактивну участь у цих заходах.З планом декади можнаознайомитися на сайті коледжу.Успіху Вам і перемог!